Videolar


Rektosigmoid Tümör nedeniyle Laparoskopik Aşağı Anterior Rezeksiyon


Anal Fistül Tedavisinde LASER uygulaması


Tromboze Hemoroid Tedavisinde Hemoroidektomi


“Aşağı Anterior Rezeksiyon Sendromu”
Rektum Kanserinde Ameliyatsız Tedavi Mümkün mü? Sempozyumu
23-24 Şubat 2017, İstanbul


“Hematolojik Sorunlar ve Antikoagülan Kullanımında Hemoroidal Hastalık Yönetimi”
24. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
13 Ekim 2018, İstanbul