Görevler

KONGRE GÖREVLERİ

13. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
“Anal bölge girişimlerinde anestezi seçimi”, 18-22 Mayıs 2011, Antalya

13. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
“İnflamatuar barsak hastalıklarında yeni yaklaşımlar”, 18-22 Mayıs 2011, Antalya

 18. Ulusal Cerrahi Kongresi
Abdominal Cerrahide Görüntüleme Yöntemleri Kursu – ERUS,23-27 Mayıs 2012, İzmir

9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi
İnteraktif Olgu Sunumları – Panelist, 19-23 Nisan 2013, Antalya

14. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
Vaka Tartışmaları – Panelist, 15-19 Mayıs 2013, Antalya

 19. Ulusal Cerrahi Kongresi
Karşıt-Yandaş Görüş Oturumu: Hemoroidal Hastalık Cerrahisi, 16-20 Nisan 2014, Antalya

 15. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
Cerrahlar için Radyolojik Görüntüleme ve Anorektal Pelvik Taban Eğitimi USG Kursu, 19-23 Mayıs 2015, Antalya

 15. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
Nasıl Yapıyorum Paneli – Moderatörlük, 19-23 Mayıs 2015, Antalya

 15. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
Selim Anorektal Hastalıklar Tartışmalı Paneli – Panelist, 19-23 Mayıs 2015, Antalya

 20. Ulusal Cerrahi Kongresi
Olgular Eşliğinde Panel: Anüs ve Rektum Hastalıkları – Konuşmacı, 13-17 Nisan 2016, Antalya

 16. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
Temel ve İleri Kolonoskopi Teknikleri Kursu -“Komplikasyonlardan kaçınma”, 16-20 Mayıs 2017, Antalya

16. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
Kolorektal Cerrahide Yeni Teknolojiler – “Görüntüleme sistemleri”, 16-20 Mayıs 2017, Antalya

17. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
Perianal apse ve fistüllerin haritalandırılması nasıl olmalı? EAUS, 9-13 Nisan 2019, Antalya

 17. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
Fistül için LAFT mı VAAFT mı?, 9-13 Nisan 2019, Antalya

SEMİNER – SEMPOZYUM – KURS GÖREVLERİ

Meme Kanseri Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
“Memenin cerrahi anatomisi”, 31 Ekim 2008, İstanbul

 9.Türk-Alman Endoskopi Günü
“Endoskopi workshop yöneticiliği”, 8 Haziran 2008, İstanbul

12. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
“Kolonoskopi uygulamaları workshop yöneticiliği”, 19-24 Mayıs 2009, Antalya

 4. Kolo-Proktoloji & Stoma Terapi Sempozyumu
“Nüks perianal fistül”, 15-17 Nisan 2010, Adana

 Anal İnkontinans ve Anal Manometre Uygulamaları Çalıştayı
“Anal manometre nedir? Anal manometre uygulamalarından neler bekliyorsunuz?, 4 Aralık 2010, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

 Anal İnkontinans ve Anal Manometre Uygulamaları Çalıştayı
“Anal Manometre ve uygulamaları workshop eğitimciliği”, 4 Aralık 2010, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

 Nutrisyon Günleri Toplantısı
“Cerrahi kliniğinde beslenmenin önemi”, 14 Nisan 2011, İstanbul

 Kadında Ürodinami ve Kadında Anal Manometri Kursları
“Kadında anal manometrik anomalilere yaklaşım”, 7 Haziran 2011, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

 Kadında Ürodinami ve Kadında Anal Manometri Kursları
“Anal manometre uygulaması eğitimciliği”, 7 Haziran 2011, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Anorektal Fizyoloji Kursu
“3 Boyutlu endoanal ultrasonografi”, 28-29 Ekim 2011, İstanbul

 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Anorektal Fizyoloji Kursu
“3 Boyutlu endoanal ultrasonografi uygulama eğitimciliği”, 28-29 Ekim 2011, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Laparoskopik kolon ve rektum cerrahisi kursu
“Laparoskopi apendektomi”, 15-16 Aralık 2011, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Laparoskopik kolon ve rektum cerrahisi kursu
“Canlı Ameliyat”, 15-16 Aralık 2011, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, İlkbahar Sempozyumu “Pratik Uygulama Esasları”
Kronik Anal Fissür Tedavisinde Güncel Tedavi Seçenekleri, 13-15 Nisan 2012, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne

 Yara Bakım Hemşireliği Kursu
“Stoma Tanımı, Çeşitleri, Endikasyonları, Komplikasyonları”, 3-5 Aralık 2012, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul

 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 4. Anorektal Fizyoloji ve Pelvik Taban Hastalıkları Kursu
“3D-Endoanal USG – Pratik Uygulama”, 18-19 Ocak 2013, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul

 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 2. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Olgular Eşliğinde Endoanal USG Kullanımı”, 23 Şubat 2013, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın

 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 9. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu
“Oturum Başkanlığı – Canlı Ameliyat”, 8-9 Mart 2013, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul

 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 10. Laparoskopi Kolorektal Cerrahi Kursu
“Laparoskopik kolorektal cerrahide temel kavramlar” “Canlı Ameliyat”, 28-29 Haziran 2013, İstanbul

 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 3. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Olgular Eşliğinde Endoanal USG Kullanımı”, 21 Eylül 2013, Trabzon

 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 6. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Olgular Eşliğinde Endoanal USG Kullanımı”, 14 Aralık 2013, Urfa

 2. Kronik Yara ve Stoma Hemşireliği Kursu
Stomalı Bireylerde Oluşabilecek Kompilaksyonlar ve Yönetimi, 11-13 Mart 2014, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul

 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Benign Koloproktolojik Hastalıklar Sempozyumu
“Radyolojik tetkikler, Bağırsak temizliği, Antibiyotik tedavi ve Antibiyotik seçiminin önemi”, 9-11 Mayıs 2014, Hilton Oteli, Adana

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Anal Fissür Tedavisi”, 25 Ekim 2014, Uludağ Üniversitesi, Bursa

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Sonbahar Sempozyumu
“İnteraktif Olgu Sunumları”, 14-16 Kasım 2014, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 1. Robotik Kolorektal Cerrahi Kursu
“Canlı Amliyat-Yönetici”, 15 Aralık 2014, LIV Hastanesi, İstanbul

 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 12. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Anal Fissür Tedavisi”, 21 Mart 2015, Onkoloji Hastanesi, Ankara

 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 14. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu
Canlı Ameliyat – Moderatör, 27-28 Mart 2015, Koç Üniversitesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 15. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu
Lap Rektum Cerrahisi – Canlı Ameliyat – Moderatör, 16 – 17 Ekim 2015, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul

 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 5. Anorektal Fizyoloji ve Pelvik Taban Hastalıkları Kursu
“Fekal İnkontinansta Cerrahi Dışı Tedavi”, 14-15 Ekim 2016, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Rektum Kanserinde Güncel Tedaviler
“Rektum Kanserinin Lokal Evrelemesinde Endoanal USG”, 22 Ekim 2016, Koç Üniversitesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 17. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Hidradenitis Supurativa/Pruritis Ani Tedavisi”, 17 Aralık 2016, Başkent Üniversitesi, İstanbul

 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 18. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Hidradenitis Supurativa/Pruritis Ani Tedavisi”, 4 Mart 2017, Mersin Üniversitesi, Mersin

 Karadeniz Ülkeleri Kolorektal Kanser Konsensus ve Tarama Eğitimi Toplantısı
“Rektum Kanserinde Tedavi” Panelist, 24-25 Mart 2017, The Ankara Otel, Ankara

 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 20. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Tromboze Hemoroid Tedavisi”, 4 Kasım 2017, Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 19. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu
Erken Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar, 10 -11 Kasım 2017, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 22. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Acil ve Sorunlu Vakalar”, 24 Şubat 2018, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul

 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kadavra Kursu
Sol Fleksura Mobilizasyonu, 26-27 Mart 2018, Acıbadem Üniversitesi İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Pelvik Taban Hastalıkları Kursu
“İzole Rektosel”, 8 Eylül 2018, Başkent Üniversitesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 24. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Hematolojik Sorunlarda Hemoroidal Hastalık Yönetimi”, 13 Ekim 2018, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Sonbahar Sempozyumu
“Eyvah Anastomoz Kaçağı Var! Cerrahı ve Hastayı Ne Bekliyor?”, 9-11 Kasım 2018, Koç Üniversitesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 25. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Anal Fistülde Radyolojik Değerlendirme Neden ve Ne zaman?”, 24 Kasım 2018, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak

 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Temel Lap. Kolorektal Cerrrahi Kursu
“Sol Kolon Cerrahisi”, 14 Aralık 2018, Medtronic İnovasyon Merkezi, İstanbul