Ulusal Yayınlar

 Pruritis Ani

Yılmaz İ, Sücüllü İ

Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics, 9: 70-73; 2016.


 

 Defekografi

Dandin O, Sücüllü İ

Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics, 8: 75-82; 2015.


 

Türkiye’de elektif kolorektal cerrahi öncesi cerrahların mekanik bağırsak temizliğine yaklaşımı

Mayır B, Ensari CÖ, Çakır T, Gündüz UR, Bülbüller N, OruçMT, Gültekin FA, Sücüllü İ

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 25, 1-6, 2015.


 

 Rektum kanserinde endorektal ultrasonografi ile yapılan evrelemenin, patolojik evreleme ile karşılaştırlması

Okul O, Yücel E, Balta AZ, Özdemir Y, Sücüllü İ, Filiz Aİ, akın ML

Gülhane Tıp Dergisi, 56: 223-27; 2014.


 

Perkütan endoskopik gastrostomi tecrübemiz: 64 olgunun değerlendirilmesi

Şenol Z, Karakaş DÖ, Yılmaz İ, Balta AZ, Özdemir Y, Kendirli T, Sücüllü İ

Van Tıp Dergisi, 20, 52-56, 2013.


 

Endoanal-Endorektal Ultrasonografi

Yücel E, Sücüllü İ

Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 23, 17-23, 2013.


 

Pilonidal hastalıkta cerrah tutum anketi sonuçları

Çolak T, Sücüllü İ, Sinan H, Şengül N, Terzi C

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 21, 165-72, 2011.


 

Pilonidal sinüs hastalığı ile banyo yapma sıklığı arasındaki ilişki 

Sinan H, Sücüllü İ, Filiz Aİ, Turnadere E, Şansal M, Akyol M, Demirbaş S

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 20: 162-165; 2010.


 Elektif splenektomilerde açık ve laparoskopik cerrahi sonuçlarımız

Harlak A, Sücüllü İ, Demirbaş S, Yiğit T, Özdemir Y, Filiz Aİ, Menteş Ö, Kılbaş Z, Yağcı G

Gülhane Tıp Dergisi, 51: 239-243; 2009.


 

The effect of thermal preconditioning and preoperative warming on healing of colonic anastomosis

Filiz Aİ, Kürkçü V, Sücüllü İ, Kurt Y, Aydın Y, Akın ML

Bakırköy Tıp Dergisi, 6, 59-64, 2010.


 

Genç hastalarda kolorektal kanserlerin klinik ve patolojik özelliklerinin değerlendirilmesi

Özdemir Y,Sücüllü İ, Filiz Aİ, Yücel E, Karagöz B, Ersöz N, Demirbaş S, Akın ML

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 19: 168-171; 2009.


 

Fekal inkontinanslı hastalarımızın etiyolojik değerlendirilmesi

Yücel E, Sücüllü İ, Filiz Aİ, Kurt Y, Demirbaş S

İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 18, 124-128, 2008.


 

Anorektal bölge hastalıklarında transrektal ultrason kullanımı: Klinik deneyimlerimiz

Yücel E,Sücüllü İ,Filiz Aİ, Özdemir Y, Kurt Y, Demirbaş S, Akın ML

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 19: 8-13; 2009.


 

Hepatoselüler kanserlerde perkütan etanol enjeksiyonu

Filiz Aİ, Sücüllü İ, Kurt Y, Pekkafalı Z

İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 18, 64-69, 2008.


 

Kolonoskopi öncesi barsak temizliğinde sodyum fosfat ve sennosid’in karşılaştırılması: Prospektif randomize çalışma

Sücüllü İ, Filiz Aİ, Okul O, Yücel E, Kurt Y, Akın ML

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 18: 133-137; 2008.


 

Üriner inkontinansın anal inkontinans ile birlikteliğinin değerlendirilmesi

Yücel E, Sücüllü İ, Filiz Aİ, Muhçu M, Dündar Ö, Ateş F, Atay V

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 39: 95-99; 2008


 

Hartmann Prosedürü: Uygulayalım mı?

Sücüllü İ, Demirbaş S, Yücel E, Filiz Aİ, Kurt Y, Akın ML

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 17: 22-26; 2007.